Otto Meyers konstgjuteri

Gårdsstatyer långsmal

Otto Meyers konstgjuteri 1900-1973

Otto Meyer börjar sin karriär som springpojke och lärling hos tyska konstgjutare på 1860-talet och bygger sedan steg för steg upp en egen verksamhet i Stockholm. Efter drygt 25 år i branschen bygger han år 1900 ett nytt modernt gjuteri på Västmannagatan som han låter kalla “Otto Meyers Konst- Metall- och Zinkgjuteri”. Via länkarna nedan kan du läsa om Ottos bakgrund samt om huset och verksamheten på Västmannagatan.

 

Bakgrund om Otto Meyer:

 

Konstgjutning i Sverige innan Otto

Uppväxt och lärlingsår

Affärerna växer

 

Om huset och verksamheten:

 

Huset byggs

Verksamheten i gjuteriet

Slutet på en era

På statypromenad i Stockholm med Meyers konstgjuteri